Συλλόγου

Καλό Πάσχα!

« Ὁ σταυρόν ὑπομείνας,

καί τόν θάνατον καταργήσας,

καί ἀναστάς ἐκ τῶν νεκρῶν…»,

Κ ύ ρ ι ο ς  μ α ς

να σας χαρίζει :

Χαρά, Ειρήνη και κάθε ευλογία.

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ

 ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ

ΟΜΙΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ