Μήνας : Νοέμβριος 2006

Ιεραποστολικά

Ιεραποστολικό έργο στην Μητρόπολη Γκάνας στην Κεντρική Αφρική

Τα 25 χρόνια Ορθόδοξης Ιεραποστολικής παρουσίας ετοιμάζεται να γιορτάσει η Μητρόπολη της Γκάνας στην Κεντρική Αφρική. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατασκευή του 1ου Ιεραποστολικού Κέντρου