Μήνας : Μάρτιος 2024

Συλλόγου

Εορτασμός 25ης Μαρτίου 1821 – 2024

Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την Εθνική μας επέτειο στις 25 Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30μ.μ. H εκδήλωση έγινε στην αίθουσα του