Μήνας : Μάιος 2020

Ιεραποστολικά

Δημοτικὸ Σχολεῖο « Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου» στὴν παραγκούπολη Κρου Μπέι στὴν πρωτεύουσα τῆς Σιέρρα Λεόνε

Ὅλα ξεκίνησαν στὶς 10 Ἰανουαρίου 2018. Ἤμασταν στὴ Σιέρρα Λεόνε, πάμφτωχη χώρα τῆς Δυτικῆς Ἀφρικῆς, προσκεκλημένοι τοῦ ἀκάματου ἱεραποστόλου πατρὸς Θεμιστοκλῆ Ἀδαμόπουλου, ποὺ δραστηριοποιεῖται ἐκεῖ