Μήνας : Οκτώβριος 2019

Ιεραποστολικά Συλλόγου

Αγιασμός Ιεραποστολικού Έτους 2019/2020 στον Σύλλογο (+ βίντεο στην Ουγκάντα)

Την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019 στην αίθουσα του Πανελληνίου Χριστιανικού Ομίλου Ορθοδόξου Ιεραποστολής έγινε ο αγιασμός για το νέο εκκλησιαστικό και ιεραποστολικό έτος με παρουσία του Πνευματικού της Ιεραποστολής,