Μήνας : Νοέμβριος 2008

Συλλόγου

Κυριακάτικος Παιδικός Σταθμός

Μια φορά τον μήνα στην αίθουσα του Παραρτήματος της Ιεραποστολής στο Παγκράτι (Πρατίνου 43), συγκεντρώνονται νέα ζευγάρια – οικογένειες. Εκλεκτοί ομιλητές αναλύουν πνευματικά και παιδαγωγικά