Μήνας : Ιούλιος 2015

Ιεραποστολικά Συλλόγου

20ον Συνέδριον Ορθοδόξου Ιεραποστολής Συνεργατών του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. & Πρόγραμμα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΡΥΓΟΝΟΣ 3 ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ ΑΘΗΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΙΣ ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑ ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 20ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤ.  ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΣ