Συλλόγου

17o Τριήμερο Συνέδριο Συνεργατών Εξωτερικής Ιεραποστολής – Έκθεση φωτογραφιών

 Προγούμενη ημέρα (Κυριακή)

 Επιστροφή στην πρώτη ημέρα (Παρασκευή)