Ιεραποστολικά Συλλόγου

14o Τριήμερο Συνέδριο Συνέργων Εξωτερικής Ιεραποστολής – Έκθεση φωτογραφιών

Φωτογραφίες από το 13ο Συνέδριο

Φωτογραφίες από το 12ο Συνέδριο

Φωτογραφίες από το 11ο Συνέδριο

Φωτογραφίες από το 10ο Συνέδριο