Ιεραποστολικά

Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γέρων Αξώμης κ. Πέτρος

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Αξώμης κ. Πέτρος έφθασε την 23η Φεβρουαρίου 2006 εις την Αδδίς Αμπέμπα με σκοπό να παραβρεθεί εις την παράδοση τριών σπουδαίων αναπτυξιακών έργων, τα οποία ολοκληρώθηκαν εκ μέρους της Ελλάδος με χρηματοδότηση του ΥΔΑΣ.

Την Παρασκευή 24/02 ο Σεβ. Μητροπολίτης συνοδευμένος από τον πρόξενο της Ελλάδος κ. Μ. Καράμπαλη, την εξ’ Ελλάδος αντιπροσωπεία του Υπ. Εσωτερικών και τον πρόεδρο της Ελλ. Κοινότητος κ. Γεώργιον Σταύρου μετέβησαν εις την Ιερά Μονή της Παναγίας, εις την περιοχή του Σαμπατά (40 χλμ από την Αδδίς Αμπέμπα), όπου βρίσκεται το ορφανοτροφείο Θηλαίων και οι οικοκυρικές σχολές με 300 περίπου ορφανά κορίτσια. Εις τον χώρο της ιεράς Μονής εγκαινιάσθηκε γεώτρηση και υδρευτικό σύστημα 800 μέτρων επί της πλαγιάς του παρακείμενου λόφου εις δέκα διαφορετικά σημεία, προς κάλυψη υδροδοτήσεως 15.000 κατοίκων και καλλιέργεια εκτάσεως εκατοντάδων αγροτικών στρεμμάτων και των παιδουπόλεων των ορφανών του Πατριαρχείου. Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία του κ. Γεωργίου Σταύρου «ΗΥDRO». Την σεμνή τελετή της παραδόσεως του έργου εγκαινίασε ο Σεβ. Μητροπολίτης, έκοψε τις κορδέλες και προσέφερε το ποσό των 10.000 Αιθ. Μπίρρ προς ενίσχυση του Ιδρύματος. Εγένοντο σχετικές ομιλίες και ο εκπρόσωπος της Αυτού Αγιότητος του Πατριάρχου Αιθιοπίας κ.κ. Παύλου, ο οποίος αφού καλωσόρισε τον Σεβασμιώτατο και τους λοιπούς παρευρισκομένους, ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη για την εικοσιπενταετή και πλέον υποστήριξή του και το αμέριστο ενδιαφέρον του προς τα ορφανά. Μετά το τέλος της τελετής ακολούθησε επιθεώρηση του έργου κατά μήκος της (2) δύο χιλιομέτρων αποστάσεως έως την δεξαμενή νερού, ενώ διένειμε προς όλους, εκατοντάδες σταυρουδάκια και εικονίτσες και ο Πρόξενος Μπισκότα. Ο Σεβ. αφού συνεχάρει την Ηγουμένη για την καλή οργάνωση της τελετής και την περιποίηση της Ι.Μονής, εξήρε το σπουδαίο Ποιμαντικό και Φιλανθρωπικό έργο που επιτελεί η Α. Αγιότης ο Πατριάρχης Αιθιοπίας κ.κ. Παύλος.

Το Σάββατο 25/2, ο Μητροπολίτης με τον πρέσβη της Ελλάδος κ. Δ. Κουντουρέα και το κλιμάκιο του Υπ. Εσωτερικών μετέβη εις την πόλιν Girgalem του νομού Awasa – Sidamo 370 χιλμ, όπου υπάρχει το δεύτερο Πανεπιστήμιο της Αιθιοπίας. Εκεί ετελέσθη Αγιασμός εις το κεντρικό σημείο που ετελέσθησαν τα έργα υδρεύσεως από τον κ. Γεώργιο Σταύρου, μηχανικό και εγένοντο αι τελεταί των εγκαινίων από τον Μητροπολίτην, τον Πρέσβην και τον Δήμαρχον. Το υδρευτικό δίκτυο εγένετο εις (5) πέντε μεγάλα διαφορετικά σημεία εις απόστασιν 2 χιλμ, δια την τροφοδοσία 20.000 περίπου κατοίκων και τεραστίων αγροτικών εκτάσεων. Συνηντήθησαν με τους νομάρχες και τους δημάρχους της περιοχής και με κληρικούς του Πατριαρχείου Αιθιοπίας. Εγένοντο επίσημες εκδηλώσεις από τη νεολαία προς τιμήν των και αντηλλάγησαν πολλές ομιλίες με σεβασμόν, ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες. Ο Μητροπολίτης προσέφερε σταυρουδάκια και εικονίτσες σε χιλιάδες παιδιών και ο Πρέσβυς της Ελλάδος μπισκότα. Οι άνθρωποι με μεγάλη συγκίνηση είδαν την πολύτιμον και σωτήριον προσφορά του Ελληνικού κράτους, διά τούτο και οι εκδηλώσεις ευγνωμοσύνης ήσαν μεγάλαι. Επί διήμερον το Ελληνικόν κλιμάκιο συνεννοείτο μετά των αρμοδίων κυβερνητικών αρχών διά τεχνικά προβλήματα δια την περαιτέρω δημιουργίαν περιβαλλοντικού πάρκου και φυτωρίου, διότι υπάρχουν τεράστιες καλλιεργητικές εκτάσεις.

Την Τρίτη 28/2 ο Μητροπολίτης με τον Πρέσβη της Ελλάδος και το εξ’ Ελλάδος κλιμάκιον του Υπ. Εσωτερικών μετέβησαν αεροπορικώς εις την αρχαίαν πρωτεύουσα της Αιθιοπίας την εξ ολοκλήρου χριστιανική πόλη του Aksum ( εξ’ ου και η Αξώμη, τίτλος του Μητροπολίτου). Εγένοντο δεχθεί από εκπροσώπους του Αγ. Πατριάρχου Αιθιοπίας κ. Παύλου, τον Υπουργόν, τον Διοικητήν, τους νομάρχες της περιοχής. Μετά τις σχετικές φιλοφρονήσεις και την εκφρασθείσαν ευγνωμοσύνη προς το Ελληνικό κράτος εκ μέρους των Εκκλησιαστικών και κυβερνητικών αρχών, εγκαινιάσθει και παρεδόθει εις την Εκκλησίαν της Αιθιοπίας το ενεγερθέν ορφανοτροφείον για την στέγαση και περίθαλψη 400 ορφανών πολέμου και του εν αυτώ κρατικού σχολείου. Ήσαν μεγάλες οι στιγμές που έζησαν άπαντες από την επικοινωνία με τις αρχές αλλά και τα ορφανά παιδιά που έχασαν τους γονείς τους εις τον πόλεμον μεταξύ Ερυθραίας και Αιθιοπίας. Δυστυχώς μεταξύ των παιδιών αυτών υπάρχουν και 9 παιδιά θανόντων γονέων που είναι φορείς του ΗΙV. Κατόπιν μετέβησαν και εγκαινίασαν τα γραφεία των εργατικών τμημάτων, όπου και πάλι εγένοντο σχετικές τελετές και ομιλίες. Όλα τα ανωτέρω έργα που εγκαινιάσθησαν εγένοντο από την ΥΔΑΣ με σχέδιο που είχε υποβάλλει ο Μητροπολίτης το έτος 2003 και τα οποία υποστήριξε ο Εξοχότατος πρέσβης της Ελλάδος κ. Δ. Κουντουρέας. Σημειωτέων ότι στην πόλη του Aksum το 2004 ανηγέρθη το κέντρο της Ειρήνης από την Εκκλησίαν της Αιθιοπίας και ο Μητροπολίτης Πέτρος Ζ’, εις την επίσκεψίν του προς τον Πατριάρχην της Αιθιοπίας κ. Παύλον, παρέδωσε το ποσό των 10.000 δολαρίων Αμερικής για την ανέγερση του κέντρου Ειρήνης, όπερ και εν συνεχεία ανηγέρθη και δι άλλης βοηθείας από την Ιεράν Μητρόπολη Αξώμης.

Επίσης το 2003 κατόπιν ενεργειών του Μητροπολίτου, κατόπιν παρεκλήσεως του Αγ. Πατριάρχου Αιθιοπίας, ήλθε εις την Αιθιοπίαν ο Αρχιτέκτων κ. Τ. Ταβανιώτης της (ΒΕΤΑ – PLAN), όστις μετέβη μετά του Πατριάρχου Αιθιοπίας κ.κ. Παύλου εις την Aksum και εξεπόνησε τα σχέδια και τις μελέτες δωρεάν και με πολύ ενδιαφέρον δια την εκεί ανέγερση του Εκκλησιαστικού Μουσείου, το οποίον έχει εκατοντάδες πολύτιμων αρχαιολογικών μνημείων και ευρημάτων μεταξύ των οποίων και δύο (2) επιγραφές χαραγμένες Ελληνιστί επί πέτρας. Αι Αιθιοπικαί αρχαί, Εκκλησιαστικαί και κυβερνητικαί κινούνται ήδη προς περίσωσιν της Αρχαιολογικής κληρονομιάς της Αιθιοπίας, το ύψος του οποίου ανάρχεται εις 8.000.000 Ευρώ. Ο Μητροπολίτης μετά το τέλος όλων των ταξιδιών, τελετών και εγκαινίων επιστρέψας εις την Αδδίς Αμπέμπα επεσκέφθη τον Αγιότατον Πατριάρχην Αιθιοπίας κ. Παύλον, εδέχθη τις ευχαριστίες, την ευγνωμοσύνη και την αγάπην του και ανηγγέλθη η εκλογή του, ως ενός εκ των έξι (6) Προέδρων του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών (WCC). Εν συνεχεία ο Μητροπολίτης εδέχθη και περιποιήθηκε μετά του εξοχότατου Πρέσβεως της Ελλάδος κ. Κουντουρέα το εξ’ Ελλάδος Κυβερνητικό κλιμάκιο τους κυρίους Σπ. Χατζηνικολάκη Δ/την Αναπτύξεως και Βοηθείας του Υπ. Εσωτερικών, Γεώρ. Περδικάκη Πολ. Μηχανικό του Υπ. Εσωτερικών και Κων/νο Γρεβενιώτη Εκπρόσωπο της Ελλ. Εταιρείας Αυτοδιοικήσεως, Αναπτύξεως και Βοηθείας, τον Πρόεδρον της Ελληνικής Κοινότητος Α Α κ. Γ. Σταύρου, τον Μ. Λογοθέτην της Ι.Μητροπόλεως κ. Δ. Συκά, εκπροσώπους του Αθλ. Συλλόγου «Ολυμπιακός» και τους Δ/τας των Ελλ. Σχολείων και συνεζήτησαν διά την περαιτέρω εργασίαν προς ανάπτυξη και βοήθεια του λαού της Αιθιοπίας. Έκαναν δε γενικήν ανασκόπηση των αναγκών των Ελληνοορθοδόξων Παροικιών εν Αιθιοπία.