Ιεραποστολικά Συλλόγου

24ο ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤ. ΟΜΙΛΟΥ

24ο ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤ. ΟΜΙΛΟΥ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΙΝ ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑ

ΑΡΑΧΩΒΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

ΓΕΝΙΚΟΝ ΘΕΜΑ:  «Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς»

Προσφιλεῖς ἀδελφοί καί συνεργάται τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. , ἡ Πρόεδρος καί τά μέλη τοῦ Δ.Σ.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ

εἰς τό 24ο Συνέδριον πού ὀργανώνει ὁ Ὅμιλος μας

ἀπό 23ης ἕως 25ης Αὐγούστου 2019 (Παρασκευή, Σάββατο καί Κυριακή).

Τό Δ.Σ. καθώς καί ἡ ἐπιτροπή ὀργανώσεως τοῦ Συνεδρίου μέ ἔμπειρους εἰσηγητάς,

θά προσπαθήσουν ὥστε τό τριήμερον Ἱεραποστολικόν Συνέδριον

νά βοηθήσει τούς Συνεργάτες μας μέ πνεῦμα μαθητείας καί ἀγάπης νά ὠφεληθοῦν πνευματικά.

Ὁ περιωρισμένος ἀριθμός κατασκηνωτικῶν δωματίων ἐπιβάλλει ὥστε

ἡ παροῦσα πρόσκλησις νά θεωρηθῇ αὐστηρῶς προσωπική.

Ὅσοι δηλώσουν συμμετοχή, παρακαλοῦνται νά ἔχουν μαζί τους

τά προσωπικά τους εἴδη, καθώς καί σεντόνια, πετσέτες κλπ.

Ἐπιπλέον, ἐάν εἶναι δυνατόν, μαγνητόφωνο γιά τίς εἰσηγήσεις καί φωτογραφική μηχανή

γιά τά ἀξιοθέατα τοῦ Παρνασσοῦ καί τοῦ κατασκηνωτικοῦ μουσείου.

 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ

Νά δηλώσετε ἐγκαίρως τήν συμμετοχήν σας εἰς τά τηλέφωνα:

1. κα Μαρίνα Μπέκου                     6976632536

2. κα Ἀργυρῶ Σώχου                       2108650348   ἤ   6978738331

3. κα Θεοδώρα Σκορδά                    2108650759   ἤ   6988342744

4. κα Ευτυχία Χρηστίδου                 2109885542   ἤ   6945644654

5. Κατασκηνώση  ‘’Ἁγία Ταβιθᾶ’’    2267031290   ἤ   2261023516

 

Σᾶς περιμένουμε μέ ἀδελφική καί ἱεραποστολική χαρά

 

ΔΙΑ ΤΟΝ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Ἡ Πρόεδρος Μαρίνα Μπέκου

Ἡ Γεν. Γραμματεύς Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου

 

 

ΔΙΑ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ         

Ἡ Ἀδελφότητα  ‘’ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ’’