Ιεραποστολικά Συλλόγου

24ο Ιεραποστολικό Συνέδριο – Λοιπές φωτογραφίες

Λοιπές φωτογραφίες από το Συνέδριο