Ημέρα : 15 Μαρτίου 2013

Ιεραποστολικά

Μερικά στιγμιότυπα από τη ζωή του π. Χαρίτωνος Πνευματικάκι (1908-1998)

Σέ κάθε ἐποχή, ἀλλά καί σήμερα ὁ Κύριος καλεί ὡρισμένους συνανθρώπους μας νά γίνουν κήρυκες τοῦ νόμου Του, ἀφιερωμένοι ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου Του. Δέν καλεῖ