Ιεραποστολικά Συλλόγου

Εκκλησία Πασών Χωρών Τσεχίας και Σλοβακίας – Πάσχα 2015

Εκκλησία Πασών Χωρών Τσεχίας και Σλοβακίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

Μητροπολίτης Μιχαλουπόλεως και Κασσοβίας

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2015

Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ

θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς

μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος.

Αγαπητοί Ιεραπόστολοι !

Ευλογημένη εορτή της αληθινής ελευθερίας, την οποία μας χάρισε ο Θεός διά του Υιού Του,

και ανανέωση των ψυχικών και σωματικών δυνάμεων ολοκαρδίως εύχεται

Ο Μιχαλουπόλεως και Κασσοβίας

Γεώργιος