Ιεραποστολικά

Ευχαριστίες – Έκκληση από τον Ιεραπόστολο Ουγκάντας Π. Ιωάννη Κιμπούκα.

p.Kimpouka
Ευχαριστίες – Έκκληση από τον Ιεραπόστολο της Αφρικής (Ουγκάντα) Π. Ιωάννη Κιμπούκα.

«…Εγώ είμαι εδώ (στην Ουγκάντα), επειδή εσείς είστε εδώ, αν δεν είστε εσείς εδώ, εγώ δεν θα ήμουν εκεί. Γιατί χωρίς εσάς, εγώ εκεί είμαι άχρηστος. Την στιγμή που είμαι άχρηστος, δεν μπορώ να είμαι εκεί. Αλλά επειδή έχετε την αγάπη αυτή προς το πρόσωπό μου, και εγώ μεταφέρω την αγάπη στα παιδιά αυτά που έχω βαφτίσει, που φροντίζω …››.