Συλλόγου

Χριστός Ανέστη !

Ὁ ἅγιος τῆς χαρᾶς, ὅσιος Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ

συνιστοῦσε συχνὰ τὴν εἰρήνη: «Ἀπόκτησε τὴν πνευματικὴ εἰρήνη, καὶ τότε χίλιες ψυχές ὁλόγυρά σου θὰ βροῦν τὴ λύτρωση».

Σχετικὰ μὲ τὸν προορισμό δίδασκε: «Ὁ πραγματικός σκοπός τῆς χριστιανικῆς ζωῆς εἶναι ἡ ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

Μιλοῦσε πολύ γιὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

Χαιρετοῦσε τοὺς ἐπισκέπτες του μὲ τὰ λόγια: «Χαρά μου, Χριστός ἀνέστη!»

και κάθε φορὰ ποὺ κοινωνοῦσε, ἔψαλε τὸν πασχαλινὸ κανόνα «Ἀναστάσεως ἡμέρα…».

 

Ο Κύριος μας να σας χαρίζει :

Χαρά, Ειρήνη και κάθε ευλογία.

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ