Ιεραποστολικά

Τυπογραφική Μονάδα στο Γιαουντέ Καμερούν


Οι εργαζόμενοι στις νέες τυπογραφικές εγκαταστάσεις.

Άξιος ο Μητροπολίτης Καμερούν κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

Στο τεύχος 95 του «ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ» εδημοσιεύθησαν για το Καμερούν όσα επέτρεπε ο δημοσιογραφικός χώρος του Περιοδικού.
Όμως, νεότερη επιστολή του αναφερόμενου οικείου Μητροπολίτου Καμερούν κ. Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ, μας αναγκάζει να ενημερώσουμε σχετικά την ιστοσελίδα μας στο Παγκόσμιο διαδίκτυο και, επιπλέον, λόγω του σπουδαίου γεγονότος, να καταθέσουμε εκεί την αναφερόμενη επιστολή.


ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΜΕΡΟΥΝ


Εν Yaounde, τη 30η Ιουνίου 2006

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.

Με πολύ χαρά σας αποστέλλουμε αντίτυπον εγκολπίου της Θείας Λειτουργίας του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου εις την Γαλλικήν γλώσσαν το οποίον, μόλις εξεδώθη από την ερασιτεχνική Τυπογραφική μονάδα του εν Γιαουντέ-Καμερούν, Θεολογικού σεμιναρίου «Ο Άγιος Μάρκος». Η παρούσα έκδοσις αποτελεί την απαρχήν μίας σειράς λειτουργικών και κατηχητικών βοηθημάτων και προορίζεται να καλύψει τας λειτουργικάς και κατηχητικάς ανάγκας των ενοριών της καθ΄ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Καμερούν, εις τα Γαλλόφωνα κράτη της δικαιοδοσίας της. Η υλοποίηση αυτής της κατά β΄κατά σειράν, εκδόσεως, πραγματοποιήθηκε με οικονομικήν υποστήριξη Ανωνύμων Φίλων της Ιεραποστολής, τους οποίους και ευχαριστούμε, αλλά και με την άοκνη προσπάθεια της ομάδος των είκοσι, σπουδαστών – υποψηφίων κληρικών του Σεμιναρίου.
Ευελπιστούμε και δι άλλας παρομοίους εκδόσεις εις το μέλλον. Παρακαλούμε να εύχεσθε για δια το Ορθόδοξον ποίμνιον της εν Καμερούν και Κεντρική Αφρική παρεπιδημούσης Εκκλησίας.


Μετ΄ευχών και της εν Κυρίω αγάπης,

† Ο Κ α μ ε ρ ο ύ ν  Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς.