Διάφορα

Πρόσκληση για τον εορτασμό της Εκατονταετηρίδος των Παθοφόρων Αγίων Βασιλομαρ­τύρων Ρομανώφ και παρουσίαση Ι. Ασματικής Ακολουθίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

 

Τὸ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΟΛΟΓΙΑΣ καὶ τὸ ἐν Ἀθήναις ΡΩΣΣΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ τῆς Ῥωσσικῆς Παροικίας, σᾶς προσκαλοῦν νὰ συμμετάσχετε εἰς τὸν ἑορτασμὸν τῆς Ἑκατονταετηρίδος τῶν Παθοφόρων Ἁγίων Βασιλομαρ­τύρων Ῥομανὼφ καὶ τὴν παρουσίασιν τῆς 2ας Ἐκδόσεως τῆς Ἱ. Ἀσματικῆς Ἀκολουθίας τῆς Ἁγίας Ἀλίκης/Ἀλεξάνδρας ὑπὸ τῆς:

Κας Καθ. Δρ Δρ Ἀλίκης ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ

Προέδρου & Ἱδρυτρίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Αἰγυπτιολογίας

 

ΒΑΣΙΛΕΙΣ  ΑΓΙΟΙ; Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΘΟΦΟΡΩΝ ΑΓΙΩΝ

ΡΟΜΑΝΩΦ ΚΑΙ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΛΙΚΗΣ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Τὸ Μουσικὸν Σχῆμα ΜΕΛΙΡΡΥΤΟΝ, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Πρωτοψάλτου

καὶ Χοράρχου Κου Ἀθανασίου ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗ θὰ ἀποδώσῃ μελοποιημένους ὕμνους.

 

Αἴθουσα Διαλέξεων τοῦ ΡΩΣΣΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ:

Ὁδὸς Τζαβέλα 7, 152 31  Χαλάνδρι.

 

Τετάρτη 6η Μαρτίου 2019: 19:30ʹ (Βραδυνή).

 

ΠΡΟΛΟΓΙΖΕΙ: Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος, Αἰδ. π. Александр Носевич.