Ιεραποστολικά

Πατριαρχείον Αλεξάνδρειας & Πάσης Αφρικής Ιερά Μητρόπολις ΚΑΤΑΝΓΚΑ ΚΟΝΓΚΟ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΤΑΝΓΚΑ ΚΟΝΓΚΟ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μελέτιος
Τηλ: 00243 814 040 100 & 00243 816 819271
E-mail: kolweziorthodoxe@gmail.com

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, κα Πρόεδρε και συνεργάται,

Διά τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων και του νέου έτους, ευχόμεθα πάσαν παρά Θεού ευλογίαν.

Εύχεσθε, παρακαλούμε, και διά την ευόδωσιν του έργου της ιεραποστολής.

Με αδελφικόν ασπασμόν

+ Ο Μητροπολίτης KATANGA Μελέτιος