Εξορμήσεις

Παραλαβή των Ιεραποστολικών δώρων μας στην Ζιμπάμπουε!

Παρελήφθησαν και διανεμήθηκαν από την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Ζιμπάμπουε στην Αφρική, τα δώρα του συλλόγου μας, τα δώρα σας, τα οποία και στάλθηκαν στις αρχές Ιουνίου από τα κεντρικά γραφεία της Ιεραποστολής στην Αθήνα.

Η χαρά μας ήταν πολύ μεγάλη βλέποντας ότι τα δώρα και οι κόποι δεν πήγανε χαμένα, αλλά μοιράστηκαν ασφαλώς στους πολύπαθους αδερφούς μας στην Αφρική.

Είδη ρουχισμού, εκκλησιαστικά είδη και ότι άλλο μας ζητήθηκε από την εκεί Ορθόδοξη Μητρόπολη, συγκεντρώθηκαν για αυτό το σκοπό, εβδομάδες ολόκληρες από όλα τα παραρτήματα του συλλόγου μας από όλη την Ελλάδα.

Με την βοήθεια και την χάρη του καλού Θεού άλλη μία Ιεραποστολική προσπάθεια είχε αίσιο τέλος, παρόλες τις μεγάλες δυσκολίες της.

Δόξα τω Θεώ!

Πίσω στις εξορμήσεις