Ιεραποστολικά

Πάσχα στην Νότιο Ασία

Οι χώρες στην Νότιο Ασία δεν έχουν Χριστιανική παράδοση και οι Χριστιανοί αποτελούν μια μικρή μειονότητα, Δόξα τω Θεω και φέτος στις Ορθόδοξες Ενορίες μας, γιορτάσαμε τις Άγιες αυτές Ημέρες. Χριστός Ανέστη σε όλους!