Συλλόγου

Ομιλίες Ιεραποστολής

Α) Η Γυναικεία Διακονία στο Ιεραποστολικό έργο του Αποστόλου Παύλου: Ομιλία εισήγηση που έγινε στο Ιεραποστολικό συνέδριο του ομίλου μας στις 24-8-07 από την Κα Θεοδώρα Δούση – Θεολόγο.

Β) Ιεραποστολή στην Κορεά: Ομιλία εισήγηση που έγινε στο Ιεραποστολικό συνέδριο του ομίλου μας στις 25-8-07 από την Κα Μοίρα Πατελάρου.