Ιεραποστολικά

Νέα από την Ι. Μητρόπολη Κένυας

Ναϊρόμπι, Αύγουστος 2006

Δραστηριότητες Ι. Μητροπόλεως Κένυας.
Η Ι. Μητρόπολις Κένυας ιδρύθηκε το έτος 1958 δια Πατριαρχικού και Συνοδικού τόμου επί Πατριαρχείας Χριστοφόρου.
Σήμερα η Ι. Μητρόπολις Κένυας είναι χωρισμένη σε 17 επισκοπικές περιφέρειες με 300 περίπου ενορίες και 160 Αφρικανούς ιερείς.
Στους χώρους της Ι. Μ. Κένυας λειτουργούν τα εξής εκπαιδευτικά ιδρύματα.

1. Η Πατριαρχική Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή «Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος ο Γ΄», τριετούς φοιτήσεως, με 50 φοιτητές, πού προέρχονται από διάφορες χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου.
2. Η Τεχνική Σχολή με 400 περίπου φοιτητές
3. Η Παιδαγωγική Σχολή με 200 φοιτητές και φοιτήτριες.
4. Η Σχολή Κοπτικής – Ραπτικής με έμμισθους σπουδαστές.
5. Η Σχολή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
6. Το Νηπιαγωγείο
7. Το Δημοτικό Σχολείο
8. Το Ορφανοτροφείο και
9. Το Σεμινάριο Κατηχητών και Κατηχητριών διετούς φοιτήσεως.

Η Ι. Μητρόπολις παρέχει πλην της δωρεάν μορφώσεως, πρωινό και μεσημβρινό φαγητό στα παιδιά του Ορφανοτροφείου, Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου καθώς και βραδινό στους εσωκλείστους Ιεροσπουδαστάς της Θεολογικής Σχολής.
Με πρωτοβουλία της Ι. Μητροπόλεως και σε συνεργασία με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Φινλανδίας εκτελείται πρόγραμμα καταπολέμησης της μάστιγας του ΑIDS. Για τον σκοπό αυτό τρεις φορές το χρόνο λειτουργεί Σεμινάριο για νέους και νέες, όπου ειδικοί γιατροί τους ενημερώνουν για τη νόσο και τους διανέμουν ανάλογο διαφωτιστικό υλικό. Έχουν δε συσταθεί Κέντρα παροχής βοήθειας προς τους πάσχοντας.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Μακάριος παρίσταται τόσον εις το Σεμινάριο αυτό όσον και στις διάφορες εκδηλώσεις, που έχουν Παναφρικανικό χαρακτήρα και ομιλεί καταλλήλως προς τους συμμετέχοντας.
Στον τομέα της Υγείας λειτουργούν με επιχορήγηση και επίβλεψη της Ι. Μητροπόλεως 10 δυναμικές κλινικές οι οποίες προσφέρουν εντελώς δωρεάν όχι μόνο Ιατρική αλλά και Φαρμακευτική περίθαλψη στους ασθενείς των διαφόρων περιοχών.
Εκτός του χώρου της Ι. Μητροπόλεως λειτουργούν σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου δεν υπάρχουν Δημόσια Ιδρύματα, Νηπιαγωγεία, δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια για τη μόρφωση των παιδιών.
Επίσης, η Ι. Μητρόπολις συνεργάζεται στενά με τις Ομάδες Νέων, Μητέρων, Πατέρων, Κατηχητών, Κατηχητριών. Τα έξοδα δε όλων αυτών των Σεμιναρίων και των διαφόρων εκδηλώσεων αναλαμβάνει προσωπικά ο Σεβασμιώτατος κ.κ. Μακάριος.
Τον τελευταίο καιρό η Ι. Μητρόπολις έχει αναλάβει εκστρατεία στις άνυδρες περιοχές για την διάνοιξη πηγαδιών προς άντληση ύδατος καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες των κατοίκων των περιοχών αυτών.
Κύριο μέλημα της Ι. Μητροπόλεως είναι πλην της ανοικοδόμησης Ι. Ναών, κυρίως Σχολείων και Νοσοκομείων, καλύπτοντας έτσι δύο βασικούς τομείς της καθημερινής ζωής , της υγείας και της Παιδείας.
Ένα από τα κύρια καθήκοντα του σεβασμιώτατου είναι να περιέρχεται συχνά τις Ενορίες και να διανέμει προς ανακούφιση των απόρων υπόδηση ρουχισμό, τρόφιμα και ιδιαιτέρα στα μικρά παιδιά γραφική ύλη και παιχνίδια. Οι επισκέψεις αυτές γίνονται συχνότερα στα λειτουργούντα υπό την αιγίδα της Ι. Μητροπόλεως Ορφανοτροφεία και τους Παιδικούς Σταθμούς.

Για τη διατήρηση της ενότητας μεταξύ των νέων και την μεταξύ τους επαφή η Ι. Μητρόπολις διοργανώνει Φεστιβάλ χορωδιών, θεάτρου, απαγγελιών, τραγουδιών, παραδοσιακών χορών και αθλοπαιδιών.
Στις περιπτώσεις αυτές ο Σεβασμιώτατος παρίσταται προσωπικώς, ομιλεί καταλλήλως προς τους παρισταμένους και απονέμει τα έπαθλα και τα διπλώματα στους νικητές.
Τέλος, η Ι. Μητρόπολις παρέχει δωρεάν 5000 υποτροφίες σε νέους και νέες για τις σπουδές τους από το νηπιαγωγείο μέχρι και το πανεπιστήμιο.

Ομαδικές Βαπτίσεις

Δραστηριότητες στην Ι. Μητρόπολη Κένυας

Την Κυριακή 20 Αυγούστου ο Σεβασμιώτατος μετέβη εις το χωρίον Kahuho της περιοχής Κικούγιου όπου ετέλεσεν την Θείαν Λειτουργίαν εις τον Ι. Ναόν του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όπου εις το τέλος κήρυξε προς το πολυπληθές εκκλησίασμα. Μετά την Θ. Λειτουργίαν διένειμεν προς τους πιστούς ρουχισμόν και τρόφιμα εις δε τα παιδιά γραφικήν ύλην και παιχνίδια.
Κατά την επιστροφήν του επεσκέφθη τους Ι. Ναούς του Αποστ. Πέτρου εις το Καντζέρο και Αγ. Νικολάου Ριρούτας.
Τις επόμενες μέρες εδέχετο στο γραφείον του Ιερείς, Νέους και Πιστούς με τους οποίους συζήτησε θέματα που σχετίζονται με την πορείαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Κένυα και έδωσε τις δέουσες κατευθύνσεις.
Την Πέμπτην ενωρίς το πρωί ανεχώρησε για την Δ. Κένυα, όπου καθ’ οδόν επισκεπτόταν Ναούς και άλλα έργα που ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Κένυας ήτοι ανεγειρόμενους Ναούς, Κλινικές, Σχολεία κλπ. Αργά το βράδυ έφθασε στην Ν. Νιάτζα, όπου την επομένη τέλεσε την Θ. Λειτουργία στον μόλις αποπερατωθέντα μεγαλοπρεπή Βυζαντινόν Ναόν στο Μικόρι. Εκεί κατά την διάρκεια της Θ. Λειτουργίας χειροτόνισεν εις Διάκονον τον απόφοιτον της Πατριαρχικής Σχολής Ηλίαν, υιόν του πρώτου ιερέα της περιοχής Νικοδήμου, εις Πρεσβύτερον δε χειροτόνησεν τον επίσης πρωτοετή Ιεροσπουδαστή της Σχολής πατέρα Φωκά. Στο τέλος της Θ. Λεριτουργίας ο Σεβασμιώτατος κήρυξε την έναρξη του Συνεδρίου της Εθνικής Ενώσεως Γυναικών.
Απευθυνόμενος ο Σεβασμιώτατος προς αυτές μετέφερε τας πατρικά ευλογίας και ευχάς της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεοδώρου του Β΄. ανέπτυξε τον ρόλον που διαδραματίζουν οι Ορθόδοξες γυναίκες μέσα στη ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κένυας, με πρότυπο πάντα την Θεοτόκον και μητέρα του Θεού.
Συνεχάρη τις γυναίκες για την συνεχή και αδιάκοπον προσφορά τους προς το έργον της Εκκλησίας και απένειμεν εις μιαν εκάστην αναμνηστικόν δώρον.
Επεσκέφθη στην συνέχεια το παρακείμενον Ορθόδοξο Δημοτικό Σχολείο και συναντήθηκε με τον Διευθυντή και τους δασκάλους και μαθητές. Αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας έφθασε στην πόλη Νακούρου, όπου και διανυκτέρευσε.
Την επομένην 26η Αυγούστου ετέλεσεν την Θ. Λειτουργίαν εις τον Ι. Ναόν Αγ. Νικολάου Kahuho. Κατά την διάρκειαν της Θ. Λειτουργίας χειροτόνησε εις Διάκονον τον απόφοιτον της Πατριαρχικής Σχολής Πέτρον Κούρια και εις Πρεσβύτερον τον επίσης δευτεροετή Ιεροσπουδαστή της Σχολής, πατέρα Συμεών. Στη συνέχεια τέλεσε το μυστήριον του γάμου εις τον δευτεροετή Ιεροσπουδαστή της Σχολής Φράνσις-Φράνσις.
Σε όλες τις περιπτώσεις ο σεβασμιώτατος εξεφώνησε κατάλληλους λόγους. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας επιστρέφοντας εστάθμευσεν εις τον Ι. Ναόν του
Ευαγγελισμού της Κερέϊτα, όπου ελάμβανε χώρα Φεστιβάλ των Κατηχητικών Σχολείων. Στο τέλος της εκδήλωσης ο Σεβασμιώτατος ωμίλησε και απένειμε τα έπαθλα στους νικητάς.
Την Κυριακήν 27 Αυγούστου ετέλεσεν την Θ. Λειτουργίαν εις τον Ι. Ναόν Αγ. Αναργύρων Ναϊρόμπης, όπου εκήρυξε τον Θείον Λόγον .
Τέλος εις τους χώρους της Πατριαρχικής Σχολής ετέλεσεν Τρισάγιον επί του τάφου του αειμνήστου Ιερέα πατρός Ελευθερίου Ντουάρου, όπου και πάλιν ωμίλησεν εξάρας την προσφοράν του π. Ελευθερίου προς την Ορθόδοξον Εκκλησίαν της Κένυας.
Εις το τρισάγιον παρέστησαν Ιερείς, συγγενείς και εκτιμητές του έργου του.
Στις 8 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος κ. Μακάριος ετέλεσεν την Θείαν Λειτουργίαν εις τον Ι. Ναόν της Πατριαρχικής σχολής με την συμμετοχήν πολλών Ιερέων από διαφόρους περιοχάς της Κένυας. Εις το κήρυγμα του ανεφέρθη εις την εορτήν της Γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Στις 10 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος ετέλεσεν την Θέιαν Λειτουργίαν εις τον Ι. Ναόν των Αγίων Ιωακείμ και Άννης στο Κασσούϊ, περιχώρου της Ναϊρόμπης. Κατά την διάρκειαν της Θείας Λειτουργίας έψαλλεν η χορωδία της Πατριαρχικής Σχολής μελωδικότατα.
Στις 11 Σεπτεμβρίου έγινε η έναρξις της νέας Ακαδημαϊκής χρονιάς. Το πρωΐ κατά την ακολουθίαν του όρθρου ο Σεβασμιώτατος ωμίλησεν προς τους Ιεροσπουδαστές καλών τούτους να επιδείξουν επιμέλειαν και συμμετοχήν εις τας καθημερινάς ακολουθίας.
Το απόγευμα της 13ης Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος εχοροστάτησεν κατά την διάρκειαν του Μ. Εσπερινού, ο οποίος ετελέσθη εις τον Ι. Ναόν της Πατριαρχικής Σχολής.
Την επομένην 14ην Σεπτεμβρίου προεξήχε της Θ. Λειτουργίας, η οποία ετελέσθη εις τον μεγαλοπρεπή Ναόν της Αγίας Σοφίας της Πατριαρχικής σχολής. Συμμετείχον άνω των 30 Ιερέων και Διακόνων· εις την Θ. Λειτουργίαν παρευρέθησαν όλοι οι Ιεροσπουδαστές, Φοιτητές και Φοιτήτριες της Παιδαγωγικής μας Σχολής, παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου, Σπουδαστές και Σπουδάστριες της Σχολής Κοπτικής-Ραπτικής και της Σχολής Η/Υ. τέλος παρέστησαν όλοι οι διδάσκαλοι, Καθηγητές και Καθηγήτριες των ως άνω Σχολών.
Εις το κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος ηυχαρίστησεν πρώτον τον Θεόν δια την μεγάλην αυτήν ευλογίαν την οποίαν χαρίζει εις την Ορθόδοξον Ιεραποστολήν της Κένυας, όπου λαμβάνουν χώραν τόσες δραστηριότητες, που εποικοδομούν ιδιαιτέρως τους νέους πνευματικά με την συμμετοχήν τους εις τας λατρευτικάς συνάξεις της Εκκλησίας μας, εις τον χώρον των Εκπαιδευτηρίων.
Εκάλεσεν τους πάντας, Καθηγητάς και Καθηγητρίας, Φοιτητάς και Σπουδαστάς να επιδείξουν πνεύμα σοφίας και συνέσεως κατά την διάρκειαν του νέου σχολικού Έτους, έχοντες ως σύμβουλον τον Σταυρόν, ο οποίος θα τους δείχνει τον δρόμον προς την τελειότητα.
Τις επόμενες μέρες ο Σεβασμιώτατος διένειμε καθημερινά σε ενορίες και πιστούς είδη ρουχισμού, υπόδησης, γραφικής ύλης και παιχνίδια για τα μικρά παιδιά.

Λειτουργία σε πρόχειρο ναό

Στις 30 Σεπτεμβρίου ετέλεσε την Θ. Λειτουργία και κήρυξε στον Ι. Ναό της Πατριαρχικής Σχολής προς τους Ιεροσπουδαστές. Γύρω στο μεσημέρι επισκέφθηκε τους Κατηχητές και Κατηχήτριες που εκείνη την ώρα είχαν μάθημα. Τους ευχαρίστησε για την προσφορά τους και τους κάλεσε να παραμείνουν πάντα πιστοί στην Ορθοδοξία και να επιτελούν το έργον τους με φόβον Κυρίου. Διένειμε στο τέλος στον καθένα μικρό κιβώτιον με διάφορα δώρα.
Την Κυριακή 1η Οκτωβρίου ο Σεβασμιώτατος λειτούργησε στον Ι. Ναό Αγ. Αναργύρων στη Ναϊρόμπη· στο τέλος της Θ. Λειτουργίας ετέλεσε τον καθιερωμένον Αγιασμόν και ωμίλησεν προς το εκκλησίασμα.
Την 3ην Οκτωβρίου ετέλεσεν την Θ. Λειτουργίαν εις τον Ι. Ναόν της Πατριαρχικής σχολής, όπου στο τέλος ωμίλησε στους Ιεροσπουδαστές. Την επομένην γύρω στο μεσημέρι ετέλεσεν την κηδείαν ενός γέροντα της ενορίας Αγ. Παρθενίου Ουαϊθάκας, όπου και ωμίλησεν.
Στις 5 Οκτωβρίου ετέλεσεν την Θ. Λειτουργίαν εις τον Ι. Ναόν της Πατριαρχικής Σχολήςκαι ωμίλησεν. Στη συνέχεια επισκέφθηκε τον Ι. Ναόν Αγ. Σπυρίδωνος Οδέρου, όπου είχε συνάντηση με τους Ιερείς της Ναϊρόμπης και περιχώρων. Απηύθυνε χαιρετισμόν και εκάλεσε τους ιερείς να συνεχίσουν με περισσότερον ζήλον την αποστολήν τους, τονίζοντας την σημασίαν που έχει για τον κληρικόν η Θ. Λειτουργία. Στη συνέχεια παρακάθισε σε κοινό γεύμα με όλους τους Ιερείς.
Το βράδυ προέστη στον Ι. Ναό της Πατριαρχικής Σχολής του Πανηγυρικού Εσπερινού μετ’ αρτοκλασίας, όπου και ωμίλησεν για την σημασίαν της τελετής αυτής επ’ ευκαιρία της μνήμης του Αποστ. Θωμά.
Την Κυριακή 8 Οκτωβρίου λειτούργησε και κήρυξε στον Ι. Ναό Αγ. Τριάδος του χωρίου Μουγκούκα. Μετά την Θ. Λειτουργία συναντήθηκε με τους Νέους της περιοχής Κιαμπού, όπου και τους έδωσε οδηγίες για το πώς να αναπτυχθούν πνευματικά και να καλλιεργήσουν μέσα τους το πνεύμα της ορθοδοξίας και του Ευαγγελίου.