Ιεραποστολικά Συλλόγου

Μητρόπολη Βερατίου, Αυλώνος και Κανίνης – Πάσχα 2015

Μητρόπολη Βερατίου, Αυλώνος και Κανίνης

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2015

Αξιότιμον

Κυρίαν Γεωργούλα Μαρία

Πρόεδρον Π.Χ.Ο. Ορθοδόξου Ιεραποστολής

Εις Αθήνας

«ΗΓΕΡΘΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΟΝΤΩΣ» Λουκ. 24, 34

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρε,

Το γεγονός, ότι «ηγέρθη ο Κύριος όντως», για τους Μαθητές, δεν ήταν απλώς μια αυθεντική ιστορική πραγματικότητα, αλλά και μία αδιάψευστη απόδειξη, ότι όσα τους παρήγγειλε θα έπρεπε να τηρηθούν. Εις το εξής, μόλις θα έπαιρναν «δύναμιν εξ ύψους» Λουκ. 24, 29, θα ένιωθαν επιπλέον την ανάγκην να βροντοφωνήσουν προς όλες τις κατευθύνσεις: «Ού δυνάμεθα ημείς α είδομεν και ηκούσαμεν μη λαλείν» Πραξ. 4, 20.

Η Ανάστασις είναι μήνυμα χαράς, αλλά και χρέους. Είναι σάλπισμα νίκης, αλλά και μάχης. Εμείς όμως εκολοβώσαμε το νόημά της. Ενθυμούμεθα την χαράν και την νίκην, για να λησμονήσουμε το χρέος μας και τον αγώνα. Γι’ αυτό ο πανηγυρισμός μας κατήντησε μια κάποια περισσότερη απασχόλησή μας.

Το ορθόν είναι, η καθημερινή μας ζωή, μέσα εις την οικογένειάν μας, μέσα εις το επάγγελμά μας, μέσα εις την κοινωνίαν γενικώς, να επηρεάζεται από το γεγονός, ότι «ηγέρθη ο Κύριος όντως».

Με την ανάστασίν Του ο Χριστός, σύμφωνα με την σοφή παρατήρηση νέου Αγίου, κυριάρχησε στην αμαρτία και τον θάνατο, κατέστρεψε το σκοτεινό βασίλειο του σατανά, ελευθέρωσε την δουλωμένην ανθρώπινη φύση και φανέρωσε τα μεγαλύτερα μυστήρια σχετικά με τον Θεό και τον άνθρωπο.

Με ποιμαντική ευθύνη και συναίσθηση την «Αγία και κλητή αυτή ημέρα», ο νους μας και η καρδιά μας ευγνωμόνως στρέφεται προς τα αγαπητά πρόσωπα των εν Χριστώ αδελφών μας δια να προσφωνήσωμεν αυτά με τον αγγελόφθεγκτον χαιρετισμόν

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

και να υποβάλωμεν εγκάρδιες ευχές υπέρ υγείας, σωτηρίας και μακροημερεύσεως, μετά των προσφιλών οικείων αυτών και συνεργών εν Κυρίω.

Επί δε τούτοις διατελούμεν μετά πολλής της εν Χριστώ αναστάντι αγάπης και τιμής.

Ο Βερατίου, Αυλώνος και Κανίνης Ιγνάτιος