Συλλόγου

Κυριακάτικος Ιεραποστολικός καφές – Ομιλίες Δημητρίου Λυκούδη

Στον Κυριακάτικο Ιεραποστολικό Καφέ έγιναν πρόσφατα οι ακόλουθες ομιλίες από τον Δημήτριο Π. Λυκούδη:

* 31 Δεκεμβρίου 2017 ομιλία με θέμα «Η φύση και ο ορισμός της αμαρτίας»

 

* 21 Ιανουαρίου 2018 ομιλία με θέμα «Η Θεία Πρόνοια»