Εξορμήσεις

Ιεραποστολική εξόρμηση στην Βουλγαρία

Πραγματοποιείται καινούρια Ιεραποστολική εξόρμηση – αποστολή δώρων μας στους αδερφούς μας στο Λόβετς της Βουλγαρίας στον οικείο Μητροπολίτη Μπόριτς.

Πίσω στις εξορμήσεις