Συλλόγου

Ευχαριστήριο-ενημερωτικό σημείωμα κέντρο ημέρας για το παιδί «Το Λιθαράκι»

Προς τον Π.Χ.Ο.Ο.Ι., Αγαπητοί αδελφοί,

Σας ενημερώνουμε ότι : Το Κέντρο Ημέρας για το παιδί «Το Λιθαράκι»

διοικητικά ανήκει στο Νοσοκομείο Παίδων «Παν. & Αγλαΐα Κυριακού».

Το Κέντρο Ημέρας είναι μια εξωνοσοκομειακή δομή που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3-8 ετών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, όπως και άλλες σοβαρές συναισθηματικές δυσκολίες (σήμερα παρακολουθούν το ημερήσιο θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας είκοσι πέντε (25) μικρά παιδάκια. Παρέχει τη δυνατότητα είτε πλήρους είτε μερικής θεραπευτικής ψυχοπαιδαγω­γικής ημερήσιας παρέμβασης, με στόχους, την καλύτερη ατομική τους εξέλιξη και κοινωνική τους ένταξη.

Το Κέντρο Ημέρας είναι πιστοποιημένο με ISO 9001/2008 για τις υπηρεσίες του προς τους γονείς και τα παιδιά.

Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής βούλησης στον τόπο μας και της αναγκαι­ότητας να υπάρξουν δομές για την ψυχική υγεία των πολιτών στην κοινότητα, οι οποίες θα μπορούν να προσφέρουν ενημέρωση, θεραπευτική παρέμβαση και φροντίδα στους πάσχοντες της ψυχικής υγείας, τους λεγόμενους χρήστες της ψυχικής υγείας.

Για όλους εμάς είναι πολύ σημαντικό καθώς και ευχάριστο να έχουμε συνερ­γασία με φορείς, υπηρεσίες και άτομα που είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι με τους χρήστες ψυχικής υγείας και όχι μόνο. Η δική σας συμπαράσταση είναι πολύτιμη και ενδυναμώνει το δύσκολο έργο μας.

Λαμβάνοντας υπ’όψιν τα παραπάνω θα θέλαμε να σάς ευχαριστήσουμε από καρδιάς όσους συνέβαλαν στην άμεση ανταπόκριση στο αίτημα μας για βοήθεια (τρόφιμα-ρουχισμό-οικονομικά), σε οικογένειες που είναι σε διασύνδεση με το Κέντρο Ημέρας και βρίσκονται σε οικονομική κρίση.

Ευχαριστούμε και είμαστε στη διάθεση σας για κάθε συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

του Κέντρου Ημέρας για το Παιδί

Μαργαρίτα Νικολαΐδου

Κλινική Ψυχολόγος