Συνδέσμου

Ευχές από τον Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ – Χριστούγεννα 2015

Kithiron_logo

 

Άγιο Δωδεκαήμερο 2015-2016

«Τα σύμπαντα σήμερον χαράς πληρούνται

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ εκ της Παρθένου».

Αγαπητοί μου εν Κυρίω,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!

Εγκάρδια εύχομαι σε σας και την οικογένειά σας, με την εορταστική ευκαιρία των Αγίων Εορτών της Θείας Επιφανείας και του όλου Αγίου Δωδεκαημέρου, πλουσιοπάροχη την Θεία Χάρι και ευλογία, «προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής» και επιδαψίλευσι των βιοτικών και πνευματικών αγαθών εις δόξαν του ευλογητού Κυρίου και Θεού ημών, του δι’ ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθέντος και ενανθρωπήσαντος, του μεγάλου Θεού της ελπίδος και της σωτηρίας ημών, ο Οποίος χαρίζει την αναγέννησι και την ανάπλασι εις την ανθρωπότητα και τον κόσμο όλο.

Το δε νέο σωτήριο έτος 2016 είθε να είναι πλήρες θείων και βιοτικών αγαθών και ευλογιών.

Με πολλή τιμή, ευχές και αγάπη,

Ο Μητροπολίτης

† ο Κυθήρων Σεραφείμ