Ιεραποστολικά

Ευχές από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μαλάουϊ κ. Φώτιο

Αγαπητοί μου αδελφοί τα σύμπαντα σήμερον χαράς πληρούνται Χριστού τεχθέντος εκ της Παρθένου.

Ας δώσουμε την καρδιά μας εις τον τεχθέντα Κύριον μας, δια να γίνει Φάτνη Του, ώστε σεσωσμένοι από τα πάθη και την ακαθαρσίαν μας να αναβοώμεν Κύριε Δόξα Σοί

✝ Ο Μαλάουι Φώτιος