Ιεραποστολικά

Ευχές από την Ορθόδοξη Ιεραποστολή στο Μαλάουι – Χριστούγεννα 2016

Xristougenna_2016

Τοῖς γενεθλίοις τοῦ Χριστοῦ ὁδεύοντες προσκυνῆσαι καί τῆς ἐν ἀπείρῳ ἀγάπῃ Του ταπεινώσεως τοῦ μυστηρίου κοινωνῆσαι, ἂς ἑτοιμάσωμεν «τόπον» ἐν τῷ καταλύματι τῶν καρδιῶν ἡμῶν, ἴνα ἐλθών κατοικήσῃ ἐν ἡμῖν Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν δωρούμενος τό μέγα Του ἔλεος· καί ἐν ἀγαλλιάσει μετά τῶν Ἀγγέλων καί ποιμένων ἄσωμεν ὠδήν ἐπάξιον

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη»

Θερμές εόρτιες ευχές για Ευλογημένα Χριστούγεννα και Θεοφώτιστο το 2017