Συλλόγου

«Επί το έργον…»

Κυρίες της Ιεραποστολής, στο δύσκολο έργο της Διαλογής των ρούχων που πολλοί φίλοι της Ιεραποστολής φέρνουν στον σύλλογό μας. Τα ρούχα διαλέγονται πολύ προσεκτικά ούτως ώστε να είναι αρίστης κατάστασης και ποιότητας. Ακόμη, τοποθετούνται κατά κατηγορία, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, ούτως ώστε να είναι έτοιμα προς αποστολή, στους μη έχοντες αδερφούς μας, σε Ορθόδοξες Ιεραποστολές σε όλον τον κόσμο. Άλλος ένας τομέας της Ιεραποστολής μας, όπου με πολύ αγάπη διακονούμε τον πλησίον μας.