Συλλόγου

Εορτασμός 25ης Μαρτίου 1821 – 2023

Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την Εθνική μας επέτειο

στις 26 Μαρτίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 6.00μ.μ.

H εκδήλωση έγινε στην αίθουσα του Συλλόγου μας, οδός Τρυγόνος 3 στην Κυψέλη.

Η κα Ελένη Καλαθά – Βγόντζα, εκπαιδευτικός – ιστορικός, ανέπτυξε το θέμα με προβολή διαφανειών: 

«Η Επανάσταση του 1821 και ο Φιλελληνισμός».

Το πρόγραμμα περιείχε πατριωτικά τραγούδια από τη νεανική χορωδία του Ομίλου μας

και έγιναν παραδοσιακοί χοροί από το Χορευτικό τμήμα «Αγίας Ταβιθά» Λειβαδιάς.

&