Ιεραποστολικά Συνδέσμου

Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Ζάμπιας και Μαλάουι

GREEK ORTHODOX CHURCH
“ST. NEKTARIOS”
+ Father Ermolaos Iatrou
P.O. Box 1740, BLANTYRE,
MALAWI, CENTRAL AFRICA

Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί προσκυνήσωμεν τήν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν· ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ, χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.

Διά παντός εὐλογοῦντες τόν Κύριον, ὑμνοῦμεν τήν Ἀνάστασιν αὐτοῦ. Σταυρόν γάρ ὑπομείνας δι’ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

(Ψάλλεται η νύχτα της Ανάστασης)

Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή του Μαλάουι οι συνεργάτες και οι ορθόδοξοι ιθαγενείς σας ευχόμαστε

Καλό & Ευλογημένο το Πάσχα του 2015

Christ has Risen from the dead by Death trampling upon Death, and has bestowed Life to those in the tombs

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ την εφημεριδούλα – Αριθμός φύλλου 12 – Α’ Εξάμηνο 2015