Ιεραποστολικά Συνδέσμου

Εκκλησία της Αλβανίας – Πάσχα 2015

Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας

Χριστός Ανέστη !

Το συνεχές και φοβερό μαρτύριο των χριστιανών σε πολλά μέρη του κόσμου, από διάφορες εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές ομάδες, λόγω της πίστεώς τους, μας υπενθυμίζει τα λόγια του Χριστού «Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν» (Ιω. 15, 18) και «Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν» (Ιω. 15, 20).

Αλλά, η νίκη επί τον μεγαλύτερο εχθρό της ανθρωπότητας, τον Διάβολο και η ήττα του κράτους του θανάτου και το άνοιγμα των πυλών του παραδείσου από τον Χριστό, που γιορτάζουμε με την εορτή του Πάσχα, μας δίνουν δύναμη, ελπίδα και χαρά, για το ότι, τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίζει από την δική Του Αγάπη: «οὔτε θάνατος, οὔτε ζωὴ, οὔτε ἄγγελοι, οὔτε ἀρχαὶ, οὔτε δυνάμεις, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, οὔτε ὕψωμα, οὔτε βάθος, οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν» (Ρωμ. 8, 38-39).

Ας βιώνουμε αυτό το Πάσχα και όλη την ζωή μας, με την χαρά και την ελπίδα της Αναστάσεως.

 

Χρόνια Πολλά και ευλογημένα!

† Ο Απολλωνίας Νικόλαος