Ιεραποστολικά

Αποστολή υλικών αγαθών στην Μητρόπολη Κινσάσας, Κονγκό

Νέα Ιεραποστολική αποστολή υλικών αγαθών,

προετοιμάζεται από τον σύλλογο μας, για το τέλος Οκτωβρίου

στην Μητρόπολη Κινσάσας, στο Κονγκό Αφρικής.