Ιεραποστολικά

Αναστάσιμες στιγμές στην Εκκλησία της Μπουκόμπας

Ὅλοι οἱ Ἱερεῖς τῆς Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπας μέ τήν Θεία Λειτουργία, μέ τήν τελετή τῆς Ἀναστάσεως καί ὅλα τά γενόμενα, μετέφεραν στούς πιστούς τήν ἀναστάσιμη ἐμπειρία. Ἐμπειρία ζωῆς γιά κάθε ὀρθόδοξο πιστό. Στήν ἕδρα τῆς Ἐπισκοπῆς στήν Μπουκόμπα ὁ Ἐπίσκοπος Χρυσόστομος τέλεσε τήν ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία στόν Ἐπισκοπικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ μέ τίς ὑπέροχες ψαλμωδίες τῶν ἱεροσπουδαστῶν τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ». Τούς ὕμνους συνόδευαν καί οἱ ἀγγελικές φωνές τῶν κοριτσιῶν τῆς στέγης κοριστιοῦ «ΑΓΙΑ ΑΚΥΛΙΝΑ». Μετά τήν Θεία Λειτουργία ὅλοι παρεκάθησαν σέ κοινό πασχαλινό τραπέζι. Σύμφωνα μέ την τοπική συνήθεια, τό πρωϊ ὁ Ἐπίσκοπος χοροστάτησε στήν Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων καί στόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης. Καί στούς δύο Ναούς διάβασε τό Ἀναστάσιμο μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί μοίρασε τά αὐγά, σύμβολα τῆς Ἀναστάσεως. Τό βίντεο δείχνει τίς ἀναστάσιμες στιγμές στήν Ἐπισκοπή Μπουκόμπας.

«KRISTO AMEFUFUKA-KWELI AMEFUFUKA»