Συλλόγου

«Αναστάσεως ημέρα, λαμπρυνθώμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα…»

Το Δοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Χριστιανικού
Ομίλου Ορθόδοξου Ιεραποστολής εύχεται στους φίλους
και συνεργάτες της Ιεραποστολής:
Καλή πνευματική πορεία προς την Ανάσταση του Κυρίου
χαρούμενο και ευλογημένο Πάσχα!

«Αναστάσεως ημέρα, λαμπρυνθώμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα…»
(Καταβασίαι του Πάσχα, α’ ειρμός)

Κατά την ολόφωτη και φωταυγή αγία Νύκτα της Αναστάσεως του Ζωοδότου Κυρίου μας Ιησού Χριστού λαμπροφορεμένοι όχι μόνον εξωτερικά, αλλά πρωτίστως και κυρίως ψυχικά και πνευματικά, εορτάζουμε την λαμπροφόρο και λαμπαδηφόρο Ανάστασι του Θείου Λυτρωτού μας Ιησού Χριστού.

Ψάλλουμε πανευφρόσυνα κατά την άγια και μοναδική αυτή και φωτόλουστη Αναστάσιμη Νύκτα: «Σήμερον πάσα κτίσις, αγάλλεται και χαίρει, ότι ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και Άδης εσκυλεύθη». «Ο Άγγελος εβόα τη Κεχαριτωμένη, Αγνή Παρθένε χαίρε, και πάλιν ερώ χαίρε, ο σος Υιός ανέστη τριήμερος εκ τάφου». «Ως όντως ιερά και πανέορτος, αύτη η σωτήριος νυξ και φωταυγής, της λαμπροφόρου ημέρας της Εγέρσεως ούσα προάγγελος…».

Και η Αγία μας Εκκλησία με τη γλώσσα του ιερού υμνωδού μας καλεί να λαμπρυνθούμε ως προς την ψυχή, πέραν από τα λαμπρά μας πασχαλινά ενδύματα, και να ενδυθούμε με την πνευματική λαμπρότητα και ωραιότητα, που χαρίζει το φως του Χριστού και η ζωογόνος Χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Με αυτή την πνευματική προϋπόθεσι μας προτρέπει να εορτάσωμε όχι το Πάσχα της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά το Πάσχα του Αναστάντος Κυρίου και Θεού μας Σωτήρος Χριστού.

Ο μεγάλος Πατήρ της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο υψιπέτης αυτός αετός της Θεολογίας λέγει, μεταξύ πολλών άλλων, και τα εξής δια το Άγιον Πάσχα (τα αποδίδουμε εις την απλή γλώσσα): «Το Πάσχα αυτό, το μέγα και σεβάσμιο… η λέξις Πάσχα δηλώνει τη διάβασι, το πέρασμα. Ιστορικά μεν σημαίνει τη φυγή και μετανάστευσι των Εβραίων από την Αίγυπτο προς τη γη της Χαναάν, τη γη που έρρεε μέλι και γάλα. Πνευματικά, όμως, υποδηλώνει την από τα γήϊνα προς τα ουράνια, τη νοητή γη της επαγγελίας, τη Βασιλεία των Ουρανών, πνευματική πρόοδο και ανάβασι». Και σε άλλο περίφημο λόγο του ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, προσθέτει τα ακόλουθα: «Το άγιο Πάσχα και περιβόητο, η βασίλισσα των ημερών ημέρα και η λαμπρή Νύκτα, που διαλύει το σκοτάδι της αμαρτίας. Κατά την άγια αυτή Νύκτα εμείς οι χριστιανοί φωτιζόμενοι από το πλούσιο Αναστάσιμο φως εορτάζουμε πανηγυρικά τη σωτηρία μας. Και αφού με το θείο και ανέσπερο φως της Αναστάσεως αξιωθήκαμε να νεκρωθούμε μαζί με Εκείνον, ο Οποίος ενεκρώθη χάριν της λυτρώσεως και σωτηρίας μας, δηλ. με τον Εσταυρωμένο Κύριό μας, θα έχωμε και την ευλογία της Αναστάσεως μαζί με Εκείνον, ο Οποίος αναστήθηκε από τους νεκρούς ως Θεός Παντοδύναμος».

Αγαπητοί μου Αδελφοί, Ολόψυχα εύχομαι η ψυχική λαμπρότητα, με την οποία καλούμεθα να εορτάσωμε την κοσμοσωτήριο Ανάστασι του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού και να λατρεύσωμε από καρδίας τον Αναστάντα Θριαμβευτή και Νικητή του διαβόλου, του θανάτου, της φθοράς και της αμαρτίας, να καταυγάση όλη την ζωήν μας: τον νου, την καρδία, τους λογισμούς, τους λόγους, την αναστροφή μας, τις πράξεις και τα έργα μας.

Οι Ορθόδοξοι πιστοί αρμόζει να είμεθα «φωτόμορφα τέκνα της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας μας» και «παιδιά φωτός και ημέρας», κατά τον Απόστολο Παύλο, θεοσεβείς χριστιανοί κοινωνοί και μέτοχοι του Αναστασίμου Θείου Φωτός.

Είθε, Αδελφοί μου, το φως, η ειρήνη, η χαρά, η ευφροσύνη και η αγαλλίασις της Αναστάσεως του Κυρίου μας να κατακλύζουν τη ζωή, το περιβάλλον και την κοινωνία μας. Η Χάρις και η ευλογία του Αναστάντος Χριστού να επισκιάζουν και να καταυγάζουν ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο και όλη την ανθρωπότητα. Τους εμπερίστατους και ταραγμένους λαούς της Ασίας και της Αφρικής. Τίς χώρες της Ορθοδόξου Ιεραποστολής με τους Επισκόπους, Ιερείς και το λαό τους και ιδιαίτερα τους Ορθοδόξους Ιεραποστόλους και το θεοφιλέστατο έργο τους. Τον Π.Χ.Ο.Ο.Ι. με τα παραρτήματά του και όσους άλλους συντρέχουν το θεοδίδακτο και θεοχάρακτο ιεραποστολικό έργο της Αγίας μας Εκκλησίας.

Ο Αναστάς Κύριος και Θεός μας να ευλογή και να χαριτώνη όλους μας.

Με Πασχάλιες ευχές και ευλογίες

Ο Μητροπολίτης

† Ο Κυθήρων Σεραφείμ