Συλλόγου

Έλληνες Ορθόδοξοι Ιεραπόστολοι Σήμερα

Earth

Η ιεραποστολή αποτελεί μέρος της «καινής εντολής» του Χριστού, της εντολής της αγάπης. Υπάρχουν εκείνοι που έχουν αφοσιωθεί «ψυχή και σώματι» στο ιεραποστολικό έργο. Ο επιμέρους χάρτης παρουσιάζει κυρίως το σημερινό έργο των Ελλήνων Ιεραποστόλων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.