Ιεραποστολικά

Άνοιγμα Νεανικής Καρδιάς: Ορθοδοξία στην Βρετανία

Mεταναστεύοντας σε μία χώρα, έστω και για ένα μόνο χρόνο σπουδών, η οποία δεν έχει επίσημη θρησκεία και στις εθνικές της εορτές προσεύχονται εκπρόσωποι όλων των θρησκειών, η μι­κρή ορθόδοξη ενορία αποτελεί απάνεμο λιμάνι για την ψυχή του ορθοδόξου.

Η Μ. Βρετανία γνώρισε την Ορθο­δοξία ήδη από τα πρώτα αποστολικά χρόνια, όταν ο απόστολος των εθνών Παύλος χειροτόνησε Επίσκοπο Βρετα­νίας και έστειλε στο νησί έναν από τους εβδομήκοντα μαθητές του Χριστού, τον άγιο Αριστόβουλο. Σήμερα η Μ. Βρε­τανία δεν έχει επίσημη θρησκεία και ακολουθεί και αυτή το ρεύμα της πανθρησκείας και αποχριστιανισμού που επικρατεί στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά ο σπόρος της Ορθοδοξίας υπάρχει και καλλιεργείται σε όλες τις Ορθόδοξες ενο­ρίες που υπάρχουν στο Ηνωμένο Βα­σίλειο. Πιστοί, αλλά και άλλοι που από περιέργεια προσέρχονται στη λειτουργία της Κυριακής γεύονται τη μυστηριακή αποκάλυψη του Θεού. Ο συνεχής αυξα­νόμενος αριθμός των ανθρώπων που ασπάζονται την Ορθόδοξη πίστη και αλ­λάζουν ομολογία, το επιβεβαιώνει αυτό.

Δεν είναι μόνο η κατάνυξη και η ανατροφοδότηση της ψυχής, το «Ἄνω σχῶμεν τάς καρδίας» που προσφέρει η Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, ζωτι­κής σημασίας για τον πιστό, αλλά και παράλληλα το σμίξιμο των καρδιών, η ένωση των πιστών στο ένα σώμα του Χριστού, της Εκκλησίας Του. Η ευκαιρία του να συνομιλήσεις μετά το πέρας της ακολουθίας με ανθρώπους που έχουν τα ίδια πιστεύω με σένα, να ανταλλάξεις δυο κουβέντες ζεστές, αδελφικές και να νιώσεις ότι δεν είσαι μόνος σου σ’ αυτή τη πολυπολιτισμική θάλασσα της κρύας Δύσης.

Οι επιπλέον δραστηριότητες που δι­οργανώνει η ενορία όπως το κατηχητικό σχολείο, οι παραδοσιακοί χοροί, τα φιλανθρωπικά δείπνα, η φιλόπτωχος αδελ­φότητα αποτελούν ιεραποστολικές προ­σπάθειες για το ρίξιμο του σπόρου του Λόγου του Θεού στις διψασμένες ψυχές των ανθρώπων. Διότι ιεραποστολή δεν γίνεται μόνο στις αναπτυσσόμενες χώ­ρες και στις χώρες του «τρίτου κόσμου». Γίνεται παντού, οπουδήποτε υπάρχει ορ­θόδοξη ενορία, όπου υπάρχει ορθόδοξος πιστός που στέκεται δίπλα στον αδελφό του και του μιλάει για το Χριστό, όπου χτυπάει ορθόδοξη καμπάνα κάθε Κυρι­ακή διαλαλώντας το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού.

Ιεραποστολή χωρίς αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει και αγάπη χωρίς ιεραποστο­λή δεν είναι Αγάπη. Ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής τονίζει ότι η διάθεση της αγάπης δεν φανερώνεται μόνο με την παροχή χρημάτων, όπως πολλοί μπορεί να πιστεύουν, αλλά πολύ περισσότερο με τη μετάδοση πνευματικού λόγου και με τη σωματική διακονία.

Αυτό προσπαθούν οι ορθόδοξες ενο­ρίες της Δύσης να μεταλαμπαδεύσουν στους ανθρώπους. Να διαδώσουν το μή­νυμα του Χριστού στον κόσμο. Σε αυτές προσέρχονται όλοι οι πιστοί ανεξαρτή­του χρώματος, εθνικότητας, γλώσσας, καταγωγής ή οικονομικής κατάστασης. Ευχή και προσευχή μας είναι όλες οι ενορίες απανταχού του κόσμου να λει­τουργούν με αυτόν τον τρόπο προς όφε­λος της σωτηρίας των ψυχών. Σε όλες τις ενορίες ανατολής και δύσης, βορά και νότου, να χτυπάει η ορθόδοξη κα­μπάνα που θα καλεί τους πιστούς στη Θεία Κοινωνία, στη Θεία ένωση Θεού και ανθρώπου…

Επιμέλεια Μπέκου Βασιλική

Μεταπτυχ. Φοιτήτρια University of Βristol