Ιεραποστολικά Συλλόγου

Άνοιγμα Νεανικής Καρδιάς: Ιεραποστολή και Εθελοντισμός

Ο εθελοντισμός είναι μία προσφορά μέσα από την οποία οι άνθρωποι αποκτούν νέες δεξιότητες και βοηθούνται να είναι ενεργοί πολίτες στην κοι­νότητά τους. Δεν έχει όρια και περιορισμούς, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο όπου μπορούν να συμμε­τέχουν άτομα ανεξαρτήτως επαγγελματικής ιδιότητας, κοινωνικής τάξης και ηλι­κίας. Προσφέρουν ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο τους και τη γνώση τους, χωρίς να πε­ριμένουν αντάλλαγμα. Έτσι καλλιεργείται η αρετή της αγάπης για το συνάνθρωπο. Με βάση αυτό ο εθελοντισμός δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό έργο, αλλά μια στάση ζωής με ιδιαίτερες αξίες, όπως η φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική συμμετοχή και η συνύπαρξη, όπου μας προσδίδουν νέο περιεχόμενο στη ζωή μας.

Η ιεραποστολή είναι κι αυτή μια προ­σφορά με τη διαφορά ότι γίνεται κατά την εντολή του Κυρίου: «ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗ­ΤΕΥΣΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΒΑΠΤΙΖΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ», που απηύθυνε στους μαθητές του. Η Ιε­ραποστολή δεν είναι προσηλυτισμός, ούτε υπερφίαλη παρουσίαση του χριστιανισμού, αλλά ταπεινή προσφορά που γινόταν από τους αποστόλους, οι οποίοι τα ξεχώρισαν και χειροτόνησαν διακόνους γι’ αυτή τη δου­λειά κι έτσι συνέχισαν το κήρυγμα της αλή­θειας σε όλα τα μέρη της γης, σφραγίζοντάς το με τη ζωή τους. Το επιτελούμενο αυτό έργο συνεχίζει σήμερα η Ιεραποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με την εκπλήρωση των εντολών του Κυρίου μας. Ωστόσο, το έργο έχει δυσκολίες, διότι πρέπει να έρθει πολλές φορές σε αντίθεση και να πολεμήσει την αθεΐα, την ειδωλολατρία και τις αιρέσεις μέσα σε αντίξοες συνθήκες της εποχής μας.

Σωτηρία Κουτρούμπα

Πτυχιούχος Τεχνολόγος Γεωπόνος

Τμήματος Φυτικής Παραγωγής Λάρισας

Μεγάλη είναι η διάδοση του εθελοντι­σμού στις μέρες μας. Σ’ ένα κόσμο όπου κυριαρχεί ο ατομικι­σμός και η αδιαφορία για το συνάνθρωπο, ο εθελοντισμός εκφράζει τις αξίες της ανιδιοτέ-λειας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης, δίνοντας έτσι μία ανα­κούφιση στην ανθρώ­πινη κοινωνία. Όμως τίθεται το ερώτημα: είναι ο εθελοντισμός ιερα­ποστολή;

Στην έννοια της ιεραποστολής εμπεριέχονται όλες οι παραπάνω αξίες. Όμως, είναι πολύ λίγες για να εκφράσουν όλο το εύρος της. Απαραίτητη προϋπόθεση της ιεραποστολής είναι η θυσία. Η θυσία του ίδιου μας του εαυτού, της ζωής μας ολόκληρης. Μέσα από την ιεραποστολή απαρ­νούμαστε τον εγωιστικό μας εαυτό, τα επίγεια αγαθά και τις ανέσεις και το μόνο που μας εν­διαφέρει είναι ο πλησίον. Λέει ο Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Οὐδείς τῶν ἁγίων τά ἑαυτοῦ ποτέ ἐσκόπησεν, ἀλλά τά τοῦ πλησίον ἕκαστος. Ὄθεν καί ἕλαμψαν μᾶλλον». Κανένας από τους αγίους δεν επεδίωξε τα δικά του, αλλά καθένας φρόντισε για το συμφέρον του πλησίον. Γι’ αυτό και έλαμψαν περισσότερο.

Τα κίνητρα του εθελοντισμού είναι ανιδιο­τελή. Πολλές φορές όμως, οι άνθρωποι κατα­φεύγουν στον εθελοντισμό και από εγωιστικά κίνητρα, όπως είναι η κοινωνική προβολή και η αναγνώριση από τον κόσμο, ή ακόμη και η δημιουργία ενός καλού βιογραφικού. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύσει στην ιεραποστολή. Η ιερα­ποστολή προϋποθέτει Ταπείνωση και Αγάπη. Στο πρόσωπο του άλλου βλέπουμε τον ίδιο το Χριστό και όχι έναν απλό άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Ο σκοπός του ιεραπόστολου είναι να διαδώσει το μήνυμα της αγάπης του Χριστού, από αγάπη γι’ Αυτόν και τον συνάνθρωπο.

Επομένως η ιεραποστολή είναι εθελοντισμός, αφού ο ιεραπόστολος προσφέρει όχι μόνο το χρόνο του και το περίσσευμά του, αλλά και την ίδια του τη ζωή στο βωμό της θεϊκής αγάπης. Αντίθετα, ο εθελοντισμός δεν εμπεριέχει την έν­νοια της ιεραποστολής. Είναι λοιπόν, δύο δρόμοι που μπορεί σε κάποιο σημείο να τέμνονται, στο σταυροδρόμι της ανιδιοτέλειας, αλλά ποτέ δεν ταυτίζονται. Έχουν διαφορετικό τέρμα. Από τη μία, σκοπός του εθελοντισμού είναι, στην καλύτε­ρη περίπτωση, η ανακούφιση του συνανθρώπου, ενώ τέρμα της ιεραποστολής είναι η θυσία και η ένωση με το Θεό…

Β.Μ. Φοιτήτρια Παιδαγωγικού Αθήνας