« Ὁ σταυρόν ὑπομείνας, καί τόν θάνατον καταργήσας, καί ἀναστάς ἐκ τῶν νεκρῶν…», Κ ύ ρ ι ο ς  μ α ς να σας χαρίζει…
Περισσότερα