Σέ κάθε ἐποχή, ἀλλά καί σήμερα ὁ Κύριος καλεί ὡρισμένους συνανθρώπους μας νά γίνουν κήρυκες τοῦ νόμου Του, ἀφιερωμένοι ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου Του. Δέν καλεῖ…
Περισσότερα