Παρόλη τήν οἰκονομική κρίση πού διέρχεται ἡ Ἑλλάδα, πού ἔχει σάν συνέπεια τήν μείωση τῶν δωρεῶν, κάτι πού μέ τή σειρά του ἔχει ἀντίκτυπο στό…
Περισσότερα