«Γιατί ζώμεν και κινούμεθα εν τω Θεώ». Με αυτή την σκέψη ξεκινήσαμε από την Κυψέλη με την ομάδα του Χριστιανικού Ομίλου της Ορθόδοξης Ιεραποστολής την…
Περισσότερα