Την 28η Οκτωβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα της Ιεραποστολής, οδός Τρυγόνος 3-5-7, στην Κυψέλη, ο Όμιλός μας θα εορτάσει την…
Περισσότερα