Ημέρα : 23 Μαΐου 2008

Συνδέσμου

«Επί το έργον…»

Κυρίες της Ιεραποστολής, στο δύσκολο έργο της Διαλογής των ρούχων που πολλοί φίλοι της Ιεραποστολής φέρνουν στον σύλλογό μας. Τα ρούχα διαλέγονται πολύ προσεκτικά ούτως