Κυρίες της Ιεραποστολής, στο δύσκολο έργο της Διαλογής των ρούχων που πολλοί φίλοι της Ιεραποστολής φέρνουν στον σύλλογό μας. Τα ρούχα διαλέγονται πολύ προσεκτικά ούτως…
Περισσότερα