Μία φορά τον μήνα στην αίθουσα του Παραρτήματος της Ιεραποστολής στο Παγκράτι (Πρατίνου 43), συγκεντρώνονται νέα ζευγάρια - οικογένειες. Εκλεκτοί ομιλητές αναλύουν πνευματικά και παιδαγωγικά…
Περισσότερα