Όπως δημοσιεύσαμε και στο περιοδικό μας "ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ" τεύχος 96, ο Ομιλός μας απεφάσισε να αποστείλει ποικίλα αγαθά πρώτης ανάγκης και καθορισμένα εκκλησιαστικά είδη στην…
Περισσότερα