Στην καινούρια ενότητά μας, καταχωρούνται γραπτώς κάποιες ομιλίες που έχουν ειπωθεί από τους συνεργάτες της Ιεραποστολής κατά την διάρκεια των διαφόρων δραστηριοτήτων μας.
Περισσότερα